OPEN BRIEF

 

30 juli 2020

Alle leden van het veiligheidsberaad, (zie namen hieronder)
info@veiligheidsberaad.nl

Betreft: functioneren coronavirus dreiging.

Ten eerste
Ik ben ik mij bewust dat u het u geen bal kan schelen, wat ik, of een willekeurige mens, over u denkt.

Dat heet de arrogantie van de macht.

Ten tweede
U zult voldoende zelfinzicht hebben, althans dat hoop ik, dat u benoemd bent als burgemeester of overheidsdienaar en in dit geval als lid van het veiligheidsberaad, om bepaalde kwaliteiten. De belangrijkste daarvan is: Gehoorzaamheid. Liefst absolute gehoorzaamheid aan het gezag boven u.
U dient nooit te twijfelen of de bevelen wel gerechtvaardigd zijn.

En zolang u geen ontslag neemt, onderschrijft u deze regel.

Ten derde:
Er is in Nederland gevochten om dit een democratisch land te maken.
Beter is te spreken van het invoeren van een GRONDWET. Deze is niet om de mans in het gareel te brengen, maar om de macht van de overheid aan banden te leggen.
Daaruit is de rechtstaat ontstaan. De "Rule of Law". In plaats van de "Rule of Men". 

Al tientallen jaren wordt deze rechtstaat door de overheid ondermijnd. Via art. 120 GW is toetsing op de grondwet uitgeschakeld.
Dat gaat met kleine stapjes (wetjes en regels), zoals Hitler en Goebbels dit al eerder uitgevoerd hebben.
Wanneer de rechtstaat en met name de grondwet niet meer geldig is, niet meer gerespecteerd wordt, dan spreken wij van een staatsgreep.
De "intelligente lock down" is niets anders dan een staat van beleg.
En u weet maar al te goed wat voor soort mensen dit doen. Dat leert de geschiedenis wel.
Ook in dit geval: Het doel heiligt de middelen NOOIT.

Ik kan niet  anders concluderen dat u vanuit uw functie deze totalitaire maatregelen steunt.

Ten vierde.
Dit hele corona-circus, die zogenaamde pandemie, is al tientallen jaren in voorbereiding geweest. Dat covid virus (geen virus, maar een exosome) is gemaakt in een laboratorium. Dit is geen "pandemie", waarbij de wereld 'machteloos' is en er dan maar drastische maatregelen genomen moeten worden. De bedoelingen zijn duidelijk: veel doden (UN agenda 2030) en een excuus om een wereldregering te creeren. U weet wie dit aanstuurt. Bilderberg, WHO, UN, Rothchild enz.. Samen wel de deep-state genoemd.

Ik kan niet anders concluderen dat u dat steunt.

Ten vijfde.
Er zijn meerdere manieren de ziekte, ontstaan door dit corona-virus (niet anders dan een griep-virus) te genezen, of te voorkomen.
In het kort: Goede voeding, de choloroquine mix, MMS, Vit. C, Ionisator, enz.
En waarmee dus het immuunsysteem versterkt wordt.
Daar hoor ik u niet over. Wel dat wij moeten wachten op een vaccin. Een vaccin, gemaakt door Big Pharma,
gepushed door Bill Gates en de WHO en waarvan de mens niet mag weten wat er in zit (staatsgeheim!).
En waarvan ik weet dat er rotzooi in zit waar je ziek van wordt en ongetwijfeld een chip, om daarme iedereen te kunnen controleren.
Zoals u weet is er nog nooit een vaccin geweest dat heeft gewerkt. Zie ook het verhoor van Stanley Plotkin.

U steunt hierbij dus het bewust ziek maken van de burger en de surveillance state .

Ten zesde.
Een mondkapje is nuttig en nodig voor de chirurg om niet zijn speeksel te sproeien in de open wond van van patient op de operatietafel.
Daarmee houdt het zo ongeveer op. Door het mondkapje ademen krijgen wij onze eigen bacteriën weer binnen, met ziektes tot gevolg.
Het mondmasker, ofwel mondsnoermasker, ofwel muilkorf is precies wat het zegt, bedoelt om je de mond te snoeren.
Zoals dat al eeuwen lang in gebruik is. Bek houden en gehoorzamen.

Ook daar doet u dus aan mee.

Ten zevende
Alles wat de overheid (lees: EU of wereldregering/ UN) ook doet: Het is altijd MEER regels, MEER wetten, MEER dwang. Meer bevoegdheden voor de instanties (degene die het monopolie op de macht {wapens} heeft) .
... En NOOIT over méér autonomie voor de (souvereine) mens.
Het woord VRIJHEID zal door de volgelingen van een totalitair systeem nooit in de mond genomen worden.

Ook daar herken ik u in.

Ten achtste
De mens is een autonoom en vrij wezen. De mens is vrij op deze wereld gekomen.
Dat is een fundamentele en kosmische wet. Er is niemand, (geen enkele instantie of persoon) die macht mag uitoefenen op de souvereine mens.
Dus ook de staat, cq overheid niet. Als dat wel zo zou zijn, dan zou de mens in slavernij leven. Dat is helaas nu wel het geval. De overheid heeft zich deze macht, ten onrechte, toegeëigend.

Ik concludeer dat u dit slavernij systeem ondersteunt.

Ten negende:
"Blame the messenger". U kunt mij nu natuurlijk gaan vervolgen wegens het verspreiden van "nep-nieuws" of het vertellen van zaken die u niet wilt horen.
Ga vooral uw gang. Het is nu eenmaal het logische gevolg van een totalitair regime:
"Waar boeken verbrand worden, worden uiteideindelijk ook mensen verbrandt". (Bertold Brecht)

Ook dit is de consequentie van uw gedrag.

Mijn conclusie:
U heeft zich het recht toegeeigend om macht over een ander mens uit te oefenen.
U rechtvaardigt dit met redenen die voor een onwetend persoon acceptabel klinken.
Op dit moment is dat een "oorlog tegen een virus", dat "heel gevaarlijk" is.
Er is alleen nooit een rechtvaardiging om macht over een ander uit oefenen. NOOIT.

U doet dit wel.

Ik concludeer daarmee dat u zich dus schaart onder een "illuster" gezelschap mensen die deze wereld tot een ramp hebben gemaakt.
Die deze wereld totaal onleefbaar hebben gemaakt.

Laat mensen zelf beslissen wat goed voor hen is.
Dan zou de wereld er aanmerkelijk beter voorstaan, dan deze nu is met een regering van narcistische bureaucraten.

U kunt uw verantwoordelijkheid nooit afschuiven op een ander.

Met groet

paul vdf. rikmans


Cowardice asks the question - is it safe?
Expediency asks the question - is it politic?
Vanity asks the question - is it popular?
But conscience asks the question - is it right?

And there comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular: but one must take it because it is right.                                                     
Martin Luther King, jr

PS

De Leden zijn:

Hubert Bruls, A. Aboutaleb, P.I. Broertjes, P.M. Bruinooge S. Buma ,F. Halsema, J. Hamming, M. Schuurmans, J. Jorritsma, A.W. Kolff, J.H. C. van Zanen, H.J.J. Lenferink, J.A.H. Lonink, A. Marcouch, P.H. Snijders, J. Mikkers, K.F. Schuiling, M.L.J. Out, J.M. Penn-te Strake, A.S. Scholten, G.O. van Veldhuizen, F.M. Weerwind, Th. Weterings, P.E.J. den Oudsten, A.J.M. Heerts

Meest recente reacties

20.10 | 08:01

Ik word er zo depressief van als ik dit soort dingen lees... Weer iemand met een platform die de zwakke geesten probeert te beinvloeden met belachelijke complot theorieën... Triest hoor. Schaam je.

10.10 | 15:03

Precies wat ik voelde, resoneert volledig. Ik kan het niet onderbouwen. Een niet pluis gevoel bevestigd

10.10 | 14:01

Paul is een echte communistenhater! Niets mee doen redactie anders neem ik geen abonnement!

10.10 | 11:45

Dankjewel Paul voor je zo goed verwoorde brief aan de redactie van de andere krant. Ik ben het zo 100% met je eens. Ik hoop dar de redactie er iets mee doet. Ik zie die Bob de Wit een wolf in schaapsk

Deel deze pagina