Brief Spoedwet aan kamerleden

18 aug 2020

Betreft; spoedwet.

Beste kamerlid,

Laat ik met de conclusie beginnen: STOP DEZE SPOEDWET.
Wij willen géén dictatuur.

Ik spreek u aan op dat deel van uw menszijn dat open staat voor rede en moraliteit.

Het is al veel langer bekend dat er bij u ook andere krachten werken:
*    De verleiding van het "pluche".
*    Je belangrijk voelen.
*    De bewondering van anderen.
*    De verleiding naar geld en aanzien.
*    De uitnodiging van topbestuurders, b.v. Pharmacie bedrijven om met hun te mogen praten (corporatisme),
*    Het meedoen met de elite.
*    De uitnodiging voor geheime (satanische) gezelschappen (zie valcabal.nl ).

Dat maakt het moeilijk om uw rug recht te houden.

Wij hebben altijd de illusie gehad dat wij in een rechtstaat leven. De "democratische rechtstaat" is een onjuist begrip. "Democratie, -de dictatuur van de meerderheid-, is een laag boven de rechtstaat.

Het fundamentele rechtsbeginsel: De autonomie en de onaaantastbaarheid van de persoon, vaak verwoordt in : Recht op leven, vrijheid, eigendom en het streven naar geluk, zijn universele waarden. De onaantastbaarheid betekent dat deze niet door een "autoriteit" aan de mens gegeven zijn, maar dat deze boven iedere autoriteit staan. Het zijn kosmische wetten, die overal in het heelal gelden: Niet stelen, Niet doden, Niet dwingen. Al het andere is "versiering".

Een overheid, dat is een groep mensen die het monopolie op geweld hebben, die "overheid' heeft deze regels (wetten) niet gegeven, en kan ze dus ook niet terugpakken. Dat wij in inmiddels in een maatschappij leven waarin de overheid al zeer veel van onze fundamentele rechten heeft aangetast,
betekent eens te meer dat er nagedacht moet worden, door iedereen, of wij niet te ver zijn doorgeschoten
en wij niet meer leven in een rechtstaat (de bescherming van het individu), maar in een systeem waar de overheid zo veel macht heeft dat men eerder kan spreken van slavernij.
Want als ik niet over mijzelf mag beschikken, wie beschikt er dan over mij? U?  Dat heet slavernij.

Nu komt er een spoedwet, die in extreme vorm ons nog meer in de gehoorzaamheid dwingt van de overheid. 
Die onze mensenrechten en onze grondwet als een lachertje afdoen. Omdat er "goede redenen" zijn.

In tegenstelling tot populaire opvattingen bij politici en wetenschappers:

*    Het doel heiligt de middelen nooit.
Er zijn dus nooit "goede redenen".
*    Er zijn principes. Er zijn regels die niet onderhandelbaar zijn.

Alles onderhandelbaar maken, in alles compromissen zoeken ("want zo is het leven") betekent uiteindelijk dat alle rechten verdwijnen en wij in een totalitair systeem terecht komen. Daar geldt niet meer de "Rule of Law" maar de "Rule of Men". De grillen van een dictator, de grillen van de politicus.
De onderwerping van het volk. Dan kies je niet meer voor leven, maar voor de dood.

Er is genoeg te vinden op internet dat dit coronavirus een hoax is. Er vallen niet meer doden dan andere jaren.
En iedereen is 'besmet" omdat de test niet alleen niet deugt, maar ook vele andere griepvirussen ofwel exosomen (uitscheidingsprodukten van de cel) meet.
Dit is niet de context om daar verder op in te gaan, maar wel om te benoemen dat er een hele andere agenda achterzit;
Een totale werelddictatuur. Al 10-tallen jaren geplanned en nu in uitvoering. Ik verwijs u naar de website van de VN en naar b.v. "agenda2030'.
U, als politicus denkt dat een wet het panacee is voor alles. Dat is een misleiding
Een wet echter geneest geen ziektes. Dat doet goede voeding of de juiste behandeling.
U weet dit.

Het RIVM wordt gefinancierd door de WHO en deze weer door Bill Gates. Er zal miljarden verdiend worden aan een vaccin dat niet werkt.
Maar waar wel een chip ingespoten wordt en zeer veel mensen ziek zullen worden en sterven.
Dit zijn geen "komplot theorieën", maar praktijken die al lang beschreven zijn.


U weet dit, of had dit kunnen weten.


Wanneer u voor deze "wet" stemt, dan beschouw ik dat als een duidelijke boodschap dat u aan de kant van de Nieuwe Wereld Orde staat.
Dat u dus niet aan de kant van de mensen staat, dat u daarmee verraad pleegt aan uw achterban, die u gekozen heeft om de belangen van de mensen te behartigen. Dat doet u dus niet.

Daarmee beschouw ik het hele politieke systeem in Den Haag als moreel en intellectueel failliet. U heeft daarmee dus geen enkel krediet meer.

STOP DE SPOEDWET.

De keuze is aan u. Houd uw rug recht.

Rest mij nog de gedachte dat de EERSTE en TWEEDE KAMER hier niets meer in te zeggen hebben.
Dat u zich buitenspel hebt gezet, zoals ook het parlement in Duitsland in 1933 Hitler aan de macht heeft gebracht.

Wij zullen géén dictatuur, in welke vorm dan ook, accepteren.

Met groet
paul

Vooruit! één link
https://freedomplatform.tv/plandemic-indoctornation-world-premiere/

--

Paul vdf Rikmans

Cowardice asks the question - is it safe?
Expediency asks the question - is it politic?
Vanity asks the question - is it popular?
But conscience asks the question - is it right?

And there comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular: but one must take it because it is right.

Martin Luther King, jr

Meest recente reacties

20.10 | 08:01

Ik word er zo depressief van als ik dit soort dingen lees... Weer iemand met een platform die de zwakke geesten probeert te beinvloeden met belachelijke complot theorieën... Triest hoor. Schaam je.

10.10 | 15:03

Precies wat ik voelde, resoneert volledig. Ik kan het niet onderbouwen. Een niet pluis gevoel bevestigd

10.10 | 14:01

Paul is een echte communistenhater! Niets mee doen redactie anders neem ik geen abonnement!

10.10 | 11:45

Dankjewel Paul voor je zo goed verwoorde brief aan de redactie van de andere krant. Ik ben het zo 100% met je eens. Ik hoop dar de redactie er iets mee doet. Ik zie die Bob de Wit een wolf in schaapsk

Deel deze pagina