Aforismen

3 september 2020

HOE KRIJGEN WIJ KANKER DE WERELD UIT?

EEN NIEUWE SPOEDWET.

Dat dit covid19 virus een hoax is, dat is nu genoegzaam aangetoond.
Dat het aantal doden niet hoger is dan andere jaren, kan men inzien bij het RIVM en het CBS.

Dat is echter complotdenken en dat doet de overheid niet.

De overheid blijft dus vasthouden aan de lock-down en de spoedwet om de corona uitbraak te stoppen.

Het is het idee dat je een ziekte kan genezen of voorkomen door WETGEVING.

Wij zullen dit idee, dit axioma, verder uitwerken met de ziekte kanker.
Hoewel dit dan ook op andere ziektes van toepassing is.

Ik stel dan ook voor een genezings-spoedwet te implemeteren om kanker uit de samenleving te bannen.

De basis regels zijn alsvolgt: (concept, dient nog nader uitgewerkt te worden.

*    Het is verboden om te beweren dat je kanker hebt.
*    Iedere vorm van tumor of gezwel is GEEN kanker
*    Indien de arts bij een patiënt constateert dat de kwaal onbelangrijk is zal hij deze weer  naar huis sturen.
*    Bij ernstige klachten dient de arts deze ziekte te registreren als "COVID19".
*    De arts geeft de patient op basis van protocol enige door de pharmaceutische bedrijven aanbevolen medicamenten.
*    Het is de arts verboden om alternatieve medicijnen te verstrekken.
*    De arts stuurt vervolgens de patiënt direkt weer naar huis.
*    Indien de patiënt protesteert zal de politie ingeschakeld worden en er volgt een boete of gevangensistraf.
*    Het ziekenhuis wordt verboden om dergelijke patiënten op te nemen.
*    Het AVL (Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis) zal bij gebrek aan patiënten zijn deuren sluiten.
*    Het is verboden in de media om er over deze zaken te berichten.
*    Het RIVM zal iedere verwijzing naar kanker verwijderen op haar website.
*    Het CBS zal iedere statistiek met de categorie "kanker" omzetten naar "Covid19".

Het resultaat zal zijn dat de politiek, de wetenschap en de media nu zullen berichten dat kanker volledig uit de samenleving is verdwenen.

Het volk zal de regering eeuwig dankbaar zijn.

2 september 2020

"DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT".

Veel mensen, maar vooral politici, gebruiken de slogan: "democratische rechtstaat".
Mijn mening is dat dit een samentrekking is van twee onverenigbare begrippen: een contradictio in terminis
Democratie is in essentie: "de dictatuur v.d. meerderheid" (de helft + één).

De rechtstaat is het begrip dat de mens (het individu = de kleinste groep mensen!, de minderheid), beschermd wordt door de wet. De wet die er toe dient de macht van de staat te begrenzen.
De wet garandeert jou: De bescherming van leven, vrijheid en eigendom (ik ben mijn eigen eigendom - ik behoor niet toe aan iemand anders).

De rechtstaat, zoals F. A. Hayek dit noemt: "The Rule of law", behoort bovenaan te staan in de ordening van de samenleving. En dient onaantastbaar te zijn.

Het alternatief is democratie, "the rule of men", die mag je eventueel daaronder als praktische beleid invoeren. Maar zodra de democratie de rechtstaat overheerst en de "heerser" (parlement) de wetten vastlegt, dan is het gevolg dat de rechtstaat wordt uitgehold en de mens niet meer beschermd wordt tegen de willekeur van de staat.

Het begrip "Democratische rechtstaat" impliceert dat beide begrippen op gelijk niveau staan. Dat is misleiding. Het gebruik van deze slogan is een zekere weg naar een dictatuur.

sept 2020

======

Meest recente reacties

20.10 | 08:01

Ik word er zo depressief van als ik dit soort dingen lees... Weer iemand met een platform die de zwakke geesten probeert te beinvloeden met belachelijke complot theorieën... Triest hoor. Schaam je.

10.10 | 15:03

Precies wat ik voelde, resoneert volledig. Ik kan het niet onderbouwen. Een niet pluis gevoel bevestigd

10.10 | 14:01

Paul is een echte communistenhater! Niets mee doen redactie anders neem ik geen abonnement!

10.10 | 11:45

Dankjewel Paul voor je zo goed verwoorde brief aan de redactie van de andere krant. Ik ben het zo 100% met je eens. Ik hoop dar de redactie er iets mee doet. Ik zie die Bob de Wit een wolf in schaapsk

Deel deze pagina