twitter ban - politie bezoek - Zaanstad

5 augustus 2021

Gemeente Zaanstad
De burgemeester
Dhr. J. Hamming

Heer Hamming,
Deze brief zou veel eerder geschreven moeten zijn. Maar verjaren doet deze zeker niet.

Een kort relaas wat er onder uw ogen cq. verantwoordelijkheid gebeurd is.

Op 31 juli 2020 werd er bij mij aangebeld. Er stonden twee politieagenten, gewapend, bij mij aan de deur. Nu ben ik een vreedzaam en gehoorzame "burger" dus daar schrik in van.
De conversatie ging ongeveer als volgt:

Politie: "wij komen u iets vragen"
ik: Ohhh....
Politie: "Wij verzoeken u een tweet* te willen verwijderen"  (* een "tweet" is een kort bericht cq plaatje dat verschijnt op twitter, een social media programma)
"zou u dat willen doen?"
Ik: "Nee...."
"Over welke tweet gaat dit eigenlijk? Want ik heb er duizenden gemaakt of doorgestuurd
Politie: "Dat weten wij niet"
.....
En zo kabbelde de discussie nog even voort, waarbij ik de ene agent, een vrouw, vroeg of zij niet beter haar tijd kan besteden aan het vervolgen van verkrachters en andere misdaden....
Ik merk op dat zij zonder mijn toestemming op mijn terrein waren, zich niet legitimeerden en mij gefilmd hebben, zonder mij daarvan in kennis te stellen en zonder mijn toestemming.

Daarmee is het verhaal nog niet ten einde.
Enige maanden later krijg in een aanmaning van de politie of ik voor verhoor wilde komen. Daar heb ik toen gehoor aangegeven. In de brief werd ik "verdacht van een misdrijf". Het ging om een tweet door mij geplaatst op een bepaald datum (ergens in mei 2020). In de brief geen specifieke aanklacht, niet om welke tweet het gaat en geen bron wie de aanklacht heeft ingediend. De brief was ook niet met naam en handtekening ondertekend....

Ik ben uiteindelijk naar het politiebureau gegaan, warbij ik uiterst onaangenaam bejegend ben en vragen gesteld kreeg die blijkbaar aan een misdadiger gesteld worden en waarbij ik als onschuldig mens zo bejegend werd. Achter een scherm en met mondkapje op waarbij ik het zeer benauwd kreeg. De dreiging was te groot - zij waren immers bewapend - om dit te weigeren. Uiteindelijk, na veel aandringen,  kreeg ik te zien over welke tweet dit ging - zie hieronder, maar ik kreeg niet te horen wie de aanklacht heeft ingediend en ik kreeg ook geen kopie van het proces-verbaal. Je kan het deze politie-agent (een vrouw) ook niet kwalijk nemen, zij is opgeleid om te gehoorzamen en om niets te weten en te denken dat zij nuttig werk doet. Zoals Hannah Arendt dat noemt: "Ein Hans Würst".
 
In januari 2021 kreeg ik een brief van het Openbaar Ministerie dat de zaak geseponeerd is. In januari werd ik ook van twitter verwijderd. Dat is natuurlijk toeval! Daar heeft de nederlandse staat, cq AIVD natuurlijk niets mee te maken!

Ik heb een aantal vragen aan u:
 
1: U bent zover ik weet verantwoordelijk voor de regionale politie.
De vraag is: Was u hiervan op de hoogte?
2: Er is door de politie en het OM tientallen uren besteed aan het vervolgen van mij omwille van een bericht op twitter. (bezoek, rapport, verhoor, rapport, OM, brieven schrijven, enz.)
Heeft deze controle op publicaties van mensen ("onder-danen"), nu prioriteit bij de overheid cq politie?
3: Het vervolgen van mensen omwille van een bericht staat haaks op de grondwet. De vrijheid van meningsuiting.
Bent u daarvan op de hoogte, dat deze wet bestaat? En zo ja, waarom wordt deze wet dan niet gehandhaafd?
4: Hoe komt de politie  aan mijn personalia, cq adres? Dat is in flagrante strijd met de wet op de privacy.
5: Wie is de degene die aangifte heeft gedaan? Is dat de burgemeester van Wageningen? Waarom weet ik dat niet?
6: Ik heb nooit excuses of een financiele vergoeding aangeboden gekregen voor deze valse aangifte. Waarom niet?

Tenslotte
Er zijn naar aanleiding van dit incident (en dat staat niet op zichzelf) een aantal algemene opmerkingen te maken:

Ten eerste:
Al vele honderden jaren lang is er de mythe en de propaganda dat de overheid (de staat) - de belangen van de burgers als prioriteit hebben. Ofwel: De staat is er voor haar "onder-danen". Wat ik in werkelijkheid zie gebeuren is exact het tegenoveregestelde. De mens is niet vrij, maar wordt als burger gedwongen de belangen van de overheid te dienen. Eén voorbeeld: Waarom is de grondwet opzij geschoven en is er daadwerkelijk dus sprake van een staatsgreep?

Mijn ervaring is exemplarisch: twee vertegenwoordigers van de overheid (staats-politie) komen GEWAPEND - aan mijn deur en mij bevelen om mijn mond te houden. Om mij te censureren. Om mijn grondrecht van vrije meningsuiting op te geven.

Ik kan het niet nalaten expliciet te worden: De tweet gaat over de vergelijking wat er nu (2020 / 2021) gebeurt met de opkomst van de fascistische nazi-dictatuur in de jaren '30 in Duitsland. En dit, heer Hamming, is nu precies wat de overheid NIET wil dat dit bij de mensen bekend wordt. Toen waren het de joden als zondebok nu is het de covid "pandemie" en de niet-gevaccineerden.
De werkelijke beweegredenen -  en die weet u heel erg goed - dienen natuurlijk zo lang mogelijk verborgen te blijven. (De corona is niet anders dan een gemene griep, zoals ook in andere jaren en bedoeld om angste creeren.)

Ten tweede:
Heinrich Heine Schreef in 1933: ."..wo man Bücher verbrannt, verbrannt man auch am Ende Menschen.."
Vrij vertaalt: Het begint met het verbranden van boeken (censuur) en het eindigt met het vermoorden van mensen."

Ten derde:
Het zijn de mensen binnen de staat, die verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk gehouden zullen worden. Het verhullen van de naam bij geschriften van de overheid is niet voor niets. Men weet het! De Neurenbergse wetten zijn en blijven van toepassing!

Ik heb u genoeg redenen gegeven om mij te arresteren of kapot te maken. De staat gaat per slot van rekening boven het individu! We gaan het zien!

Ik sluit af met nog een vraag:

Aan wiens kant staat u?

Met groet
paul

Bijlage:

foto: Tweet mei 2020

Meest recente reacties

20.10 | 08:01

Ik word er zo depressief van als ik dit soort dingen lees... Weer iemand met een platform die de zwakke geesten probeert te beinvloeden met belachelijke complot theorieën... Triest hoor. Schaam je.

10.10 | 15:03

Precies wat ik voelde, resoneert volledig. Ik kan het niet onderbouwen. Een niet pluis gevoel bevestigd

10.10 | 14:01

Paul is een echte communistenhater! Niets mee doen redactie anders neem ik geen abonnement!

10.10 | 11:45

Dankjewel Paul voor je zo goed verwoorde brief aan de redactie van de andere krant. Ik ben het zo 100% met je eens. Ik hoop dar de redactie er iets mee doet. Ik zie die Bob de Wit een wolf in schaapsk

Deel deze pagina