Zorgen theaters om kaartverkoop

 

Dit is een email dit ik zojuist gestuurd heb.

=================================

1 april 2022   (geen grap!)

VCSD

(Vereniging van Concert en Schouwburg directies)

Gabbi Mesters + bestuur

kop NOS
Zorgen bij theaters om kaartverkoop: 'Bezoek nog angstig vanwege corona'

Beste Gabbi, c.s.
Nu kan ik niet zeggen dat ik een trouw theater bezoeker ben, maar ik ging toch regelmatig. En ik zou wel meer willen gaan dan op dit moment mogelijk is.

Maar toen kwam Corona, begin 2020, en daar wil iets over zeggen:

Ongetwijfeld is uw uitspraak waar, dat het publiek nog "angstig" is. Maar er is nog heel wat anders aan de hand:
En u begrijpt dat ik niet het hele verhaal in detail kan vertellen, want dan heb ik een boek nodig. Maar in gecondenseerde vorm neem ik aan dat ik mijn mening kan overbrengen:

Het begint al dat sinds lange tijd, dat theater/ Cultuur afhankelijk is van oveheids-subsidie. Dat betekent dat u moet luisteren naar wat de overheid wel of niet wil in de cultuur.
"Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt". Hebben wij niet eerder een "kulturkammer" gehad?

Nu is dat lange tijd min of meer goed gegaan. En toen kwam corona 2020.
Of die "ziekte" nu wel of niet bestaat en of er wel of niet een pandemie was, ga ik maar even aan voorbij. In ieder geval kan geconstateerd worden dat er niet meer doden vielen dan andere jaren.

Maar wat wel geconstateerd kan worden is dat er er een oekaze uitging van het dragen van mondkapjes (slaven hadden ook een muilkorf om! Symboliek: "Bek houden en gehoorzamen"!) en 1,5 meter afstand houden. Maatregelen die niets met corona te maken hadden, hoewel men dat wel impliceerde, maar alles met gedragsbeinvloeding: Het testen hoe de gehoorzaamheid van mensen zou zijn. Nou, die test is uitstekend geslaagd! Vind u ook niet?

Opmerkelijk is dat vele personen hun nek uitstaken en ernstige bezwaren hadden in het optreden van de overheid (zowel onafhankelijke denkers (gezondverstand.eu) als artsen (artsenvoorwaarheid.nl).  Dat  er in feite een staats-greep heeft plaatsgevonden en de grondwet buitenwerking is gesteld hebben meerdere mensen opgemerkt.

Daar werd door de overheid niet op gereageerd en zij werden letterlijk doodgezwegen. En de reguliere media mochten daar niet over schrijven.

De hele culturele sector zweeg.. (hebben wij dat eerder gezien?).  Cabaretiers die hun mond vol hebben van kritiek vóór corona, hielden hun mond. Mensen die door de leugen heen prikten, moesten in het geheim bij elkaar komen. Want de politie controleerde op samenkomsten. En iedereen zwijgt.

En nu doet de culturele sector "huilie, huilie" omdat niemand meer komt. Ook al ben ik mischien niet een goed voorbeeld, ik ga niet meer naar het theater of concert.

Jullie hebben al je goodwill verspeeld. Of dacht je dat de mensen dat niet in de gaten hebben?

Jullie hebben gehoorzaamd aan een instantie - de overheid - die volledig betaald werd door de deep-state (big-pharma). Het ging helemaal niet om gezondheid En als jullie en beetje opgelet zouden hebben, zouden jullie dat kunnen weten.

En nu de laatste maand (maart 2020) hebben we de oorlog in de Oekraine.
Weet u wat er zich werkelijk afspeelt? (Daar zou u zich eens in moeten verdiepen!). Maar Rusland MOET gedemoniseerd worden (nee, ik ben geen Putin aanhanger, maar ook niet van de EU/NATO).
En dan krijg je de waanzin dat een Russische dirigent in Rotterdam ontslagen wordt!!!! Dat kunst met Russische inslag niet doorgaat. Dat je Dostojewski niet mag lezen, en al zeker Ayn Rand (Russisch) niet! Wat voor waanzin is dit?

En jullie blijven gehoorzamen.
Wat zich nu ontwikkelt is een parallelle maatschappij, waar cabaretiers en musici in kleine (besloten) groepjes optreden. Ver weg van Staats-steun en overheid-bemoeienis.
Ga eens praten met George van Houts!

En het gevaar schuilt erin dat "jullie" een "dinosaurus" worden een uitgestorven beroepsgroep.

STA OP!
Gehoorzaam niet meer.

Ga doen waar je goed in bent: maak theater (Tsechov)! Maak muziek: (Tchaikovsky..)! Maak cabaret!

Wees de voorhoede!
Kom uit lethargie van de de subsidie-passiviteit!

met groet
paul


PS: ik heb veel informatie en documentatie over de leugens van corona. En over de criminele activiteiten van big-pharma. Maar alleen op verzoek, want het is niet de kern van mijn boodschap hier.

PPS: je hebt niets meer te verliezen, want de overheid (WEF) wil alles kapot maken. Laat je het gebeuren?