Tumult in de 2de kamer en Thierry Baudet

Het is een gedenkwaardig moment (21 sept. 2022), dat Thierry Baudet zijn toespraak in de kamer hield en daar memoreerde over de opleiding van Sigrid Kaag in Oxford waar ook veel spionnen werden gerecruteerd (evenals in Cambridge - Ludwig Wittgenstein!). Daarop verliet het hele kabinet de tweede kamer, hetgeen grondwettelijk zeer ongepast is.

Vervolgens barst twitter los met mensen die Baudet uitmaakten voor "rechts-extremist", "extreem rechts", "fascistisch", "complot denker" "putin vriendje", "gefinancierd door Rusland"

Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Thierry word al lange tijd zwaar gedemoniseerd.

Er is iets interessants aan de hand, bij al die twitteraars die de woorden "extreem rechts", "fascistisch" en verwante woorden gebruiken.

Allereerst weten zij niet wat de betekenis van die woorden is. Als zij dat wel zouden weten, zouden zij ze niet gebruiken. Wanneer je iemand wilt demoniseren dan gebruik je precies het tegenover gestelde woord van wat jouw eigen opvatting is. Hun ideologie is dus (!) "socialisme" of "democratische-rechtstaat" (zie mijn toelichting onderaan) of "links".
Want dat is het tegenovergestelde van "rechts", toch? (Hitler was een socialist. Was hij nou links of rechts?)

Nu wil het geval dat al deze begrippen een gemeenschappelijke noemer hebben: collectivisme. Het idee dat de groep boven het individu gaat. En dat om deze ideologie te realiseren er een hefboom moet zijn om het volk die kant uit de krijgen. Die hefboom is de overheid, de staat. De staat die het geweldsmonopolie heeft die onder het mom van "democratisch" tot stand gekomen wetten het volk met dwang een bepaalde richting opstuurt.

En dat ALTIJD gaat in de richting van méér regulering, méér controle, méér overheidsbemoeienis, méér ingrijpen in het indviduele leven van de mens, méér geleide economie (corporatisme) en méér globalisme. Het idee van één wereldregering die alles controleert en reguleert.

Dat is in het kort een ontwikkeling die al honderden jaren oud is (beginnend met feodalisme) en die nog steeds massaal aanhangers heeft: Mensen die de staat als de heilige graal zien. Waar zonder staat het een "zooitje" zou worden. Anarchie!  
Het is het waanzinnige idee dat de mens niet zelf kan beslissen en DUS iemand boven hem moet hebben die alles beter weet en de beslissingen neemt over die persoon.

Je zal je dus (!) bij die beslissing neer moeten leggen, want die is per slot van rekening "democratisch" tot stand gekomen.

Merk op dat woorden als vrijheid, rechtstaat, individuele rechten, onvervreemdbare rechten, de souvereiniteit van de mens, NOOIT benoemd zullen worden door politici en hun vazallen. Of het nu de ideologie van "links", "rechts", "fascistisch", "socialistisch" of "communistisch"... NOOIT.

En wat doen Thierry Baudet, Gideon van Meijeren en collega's?

Die gebruiken deze woorden wél! Die hebben juist kritiek op een regering (overheid) die ongrondwettelijk bezig is, die alle rechten met voeten treedt, die de staat groter en groter wil maken. Die onze individualiteit, onze indentiteit, kapot kapot wil maken. Die onze maatschappij wil verkwanselen aan de Nieuwe Wereld Orde.
Die zichtbaar maken dat politici gehoorzamen aan de WEF (Clauss Sschwab) en niet de belangen van de burger vertegenwoordigen.
Kortom zij komen juist op voor de belangen en de souvereiniteit van de mens..
En die worden dan gedemoniseerd met woorden als "extreem rechts" en "fascsistisch"!

Zoals Goebbels (minister van propaganda onder Hitler) al aangaf: "Verwijt de ander waarvan jij zelf schuldig bent"

Het zal nu toch wel duidelijk moeten zijn dat al die mensen die kritiek hebben op Thierry en het Forum voor Democratie in wezen één boodschap hebben, en die vooral verzwegen moet worden:
De wens om een totale dictatuur.
Een maatschappij met één leider, één volk, één land, één leger en totale gehoorzaamheid van het volk.

Een dystopie waar ik niet voor kies, en die ik zal bestrijden zolang ik leef.

En wat wilt u?

PFR- sept 2022

PS:

Zie hier mijn reactie op "Democatische rechtstaat", zoals ik die vorig jaar heb geschreven:

2 september 2020

"DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT".

Veel mensen, maar vooral politici, gebruiken de slogan: "democratische rechtstaat".
Mijn mening is dat dit een samentrekking is van twee onverenigbare begrippen: een contradictio in terminis
Democratie is in essentie: "de dictatuur v.d. meerderheid" (de helft + één).

De rechtstaat is het begrip dat de mens (het individu = de kleinste groep mensen!, de minderheid), beschermd wordt door de wet. De wet die er toe dient de macht van de staat te begrenzen.
De wet garandeert jou: De bescherming van leven, vrijheid en eigendom (ik ben mijn eigen eigendom - ik behoor niet toe aan iemand anders).

De rechtstaat, zoals F. A. Hayek dit noemt: "The Rule of law", behoort bovenaan te staan in de ordening van de samenleving. En dient onaantastbaar te zijn.

Het alternatief is democratie, "the rule of men", die mag je eventueel daaronder als praktische beleid invoeren. Maar zodra de democratie de rechtstaat overheerst en de "heerser" (parlement) de wetten vastlegt, dan is het gevolg dat de rechtstaat wordt uitgehold en de mens niet meer beschermd wordt tegen de willekeur van de staat.

Het begrip "Democratische rechtstaat" impliceert dat beide begrippen op gelijk niveau staan. Dat is misleiding. Het gebruik van deze slogan is een zekere weg naar een dictatuur.


Meest recente reacties

20.10 | 08:01

Ik word er zo depressief van als ik dit soort dingen lees... Weer iemand met een platform die de zwakke geesten probeert te beinvloeden met belachelijke complot theorieën... Triest hoor. Schaam je.

10.10 | 15:03

Precies wat ik voelde, resoneert volledig. Ik kan het niet onderbouwen. Een niet pluis gevoel bevestigd

10.10 | 14:01

Paul is een echte communistenhater! Niets mee doen redactie anders neem ik geen abonnement!

10.10 | 11:45

Dankjewel Paul voor je zo goed verwoorde brief aan de redactie van de andere krant. Ik ben het zo 100% met je eens. Ik hoop dar de redactie er iets mee doet. Ik zie die Bob de Wit een wolf in schaapsk

Deel deze pagina