society 40- reactie op artikel de andere krant - 8 october

10 october 2022
Redactie de andere krant

Betreft: artikel society 4.0

Ik was er nog niet aan toegekomen om het artikel te lezen, maar werd er door iemand anders op gewezen.

Alleen al de naam Bob de Wit en Society 4. 0 en ik ontplof!

Ik betreur het ten zeerste dat er een dergelijk propaganda artikel in jullie krant staat. Bob de Wit is de "Rattenvanger van Hamelen"
Zie ook mijn blog van januari 2022: https://www.paulsbrieven.nl/page:0B78E3D8-BBF8-43D4-9C18-CDAEEC0E4A97"padding: 0px;">
Dit artikel is niet een kritische beschouwing over society 4.0, maar een loftuiting waar de communistische propaganda waar Lenin nog een puntje aan kan zuigen.
En dat is nu juist precies de valkuil van society 4. 0 en Bob de Wit
Dat maakt het meteen ook zo lastig om kritiek te uiten. Want dat is toch allemaal mooi! En dat willen wij toch ook! Toch? Of misschien toch niet?

Vooral wat weggelaten wordt is bijzonder verontrustend.

Maar eerst nog even iets anders:
Er worden een paar prachtige voorbeelden gegeven, die volledig op zichzelf staan (zie ook in dezelfde krant artikel "Van boer naar buur"), en in wezen niets te maken hebben met "Society 4.0". Je kan altijd een voorbeeld noemen dat geweldig is, of als dat zo uitkomt juist beschrijft hoe negatief iets is. Dat laatste kennen wij maar al te goed als "Wappies" of niet-gevaccineerden: demoniseren. Maar hier wordt juist geschreven hoe geweldig het is; "velden met echt graan i.p.v. Monsanto-achtige shit" of: "free energy systeem" of "bouwers en mauwers" (zie *) of "vrije nieuwe wereld" of " waar honderden gezinnen met elkaar samenwerken" of  "project graan geluk" of "maar op menselijk niveau (wat is dat?) heel graag willen samenwerken" of  "omgaan op zielsniveau" of  "terugbrengen van verantwoordelijkheden" (welke verantwoordelijkheden?)

Society nr 4.0 lijkt voort te komen uit het idee dat de mensheid eerst een boer (agrarisch) was (een stel boeren hebben in hun vrije tijd de pyramide van Gizeh gebouwd), toen handel (2) dreef, toen industrieel bezig was(3) en nu industrieel/electronisch. Een kinderlijke benadering: Het is veel gecompliceerder. Waar al ontwikkleingen door elkaar lopen. En dus historisch onjuist.
Nee, die 4 is volgens mij geen toeval: Het Romeinse Rijk is nr 1, Het Napoleontische Rijk was nr 2, Het Nazi Rijk was nr. 3 (Das dritte Reich) en nr 4 is het vierde rijk: Het globalisme.

Maar wat wordt er niet gezegd:
Waar niet op ingegaan wordt is waarom er een cooperatie moet zijn! (kost € 1600, af tedragen aan een notaris) en iedere cooperatie heeft ook weer "adviseurs", aangesteld door Bob de Wit. Een cooperatie is (soms) nuttig voor gezamelijk handeldrijven, maar dat lijkt hier helemaal niet aan de orde te zijn: Een bakker bakt brood en dat koop je dan. Nee, die cooperatie  - moet je lid van worden, moet je voor betalen! -  hangt weer aan een andere cooperatie enz.. en let op: Het is allemaal democratisch geregeld! Nergens wordt beschreven wat democratie is (zie mijn tekst hierover), maar het komt erop neer dat democratie in de praktijk niet werkt (kijk om je heen!) en dat dat DUS gereguleerd moet worden.
Dat had Stalin heel goed in de gaten met zijn raden-communisme of wijk-raden. Het volk dacht dat het democratie was, maar kwamen er al snel achter dat de bestuurders de agenda bepalen. En wie zijn de bestuurders van de cooperatie? Juist je raad het al..
En wat gebeurt er als je GEEN lid van een cooperatie bent....mag dat wel?

En Society 4.0 zegt dat zij "buiten de huidige kaders" willen werken (wil ik ook!), maar tegelijkertijd dient men een voorstel in bij de Tweede Kamer! Laat dit even goed tot je doordringen!

De hele "filosofie" van Bob de Wit munt uit in vaagheden, woorden als democratie, zielsniveau, samenwerken, bottom-up. (wie wil dat nu niet!) Mooie woorden zonder inhoud.   En voorts: structuren die helemaal anders lijken (passend bij deze tijd!), dan de huidige structuren, maar als je er door heen kijkt exact dezelfde hierarchische patronen vertonen als de huidige autoritaire samenleving.  Nee, Bob de Wit is helemaal geen "visionair". Dan ben je als auteur van dit artikel niet een journalist maar een devote aanhanger.

Ik zal hier benoemen, wat Society 4.0 NIET en NOOIT zal benoemen. En dat voor het opbouwen van een andere samenleving wel essentieel is:
Dat is de vraag wat de fundamenten zijn van een samenleving?
Daar is veel over geschreven, en hier vat ik dat samen in een paar zinnen: Samen-leven kan alleen met bepaalde regels. Regels die absoluut zijn. Daar kan niet aan getornd worden. Dat zijn de fundamentele rechten van de mens: Recht op leven, recht op vrijheid, recht op eigendom en het recht op te streven naar geluk. Dat zijn rechten die loodrecht staan op iedere vorm van staats-ideologie!

Wil je zogenaamd "visionair" zijn en een nieuwe samenleving willen voorstellen, dan zul je in ieder geval deze rechten MOETEN benoemen. Doe je dat niet dan wordt de "visionair" de verpersoonlijking van de autoritaire leider, zoals de geschiedenis er vol mee staat. Vooral het socialistisch idealisme (Marx) munt daar in uit, zoals b.v. Walden van Frederik van Eeden een "lokaal" voorbeeld was en volledig mislukt is.

Het hele plan van society 4.0 staat bol met vaagheden. Prachtige woorden, die niet gedefinieerd worden en waar niet concreet beschreven staat wat er mee bedoeld wordt. Een verschijnsel dat wij steeds zien terugkomen: Duurzaam, klimaat, Milieu, transitie, progressief, democratische-rechtstaat, eerlijk delen, rechtvaardig, solidair, enz .
Wees op uw hoede als u deze woorden hoort. Vraag u af wat zij ermee bedoelen!

Voorts verwijs ik voor een meer uitvoerige kritiek op Society 4.0 naar mijn artikel op mijn blog 
https://www.paulsbrieven.nl/451724910

Society 4.0 is: Oude communistische WEF ideologie in een Wappie jasje.

* Over: "bouwers en mauwers": In het sprookje van Andersen roept het jongetje (m/v) als de Keizer voorbij komt: "Maar de Keizer heeft geen kleren aan...". Dat jongetje "mauwt" dit en redt daarmee de wereld van de waanzin.
"Bouwers en mauwers" betekent: "Werken en je bek dicht houden". Tsja die Newspeak ook!


PS

Over de
"DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT".


Veel mensen, maar vooral politici, gebruiken de slogan: "democratische rechtstaat".
Mijn mening is dat dit een samentrekking is van twee onverenigbare begrippen: een contradictio in terminis
Democratie is in essentie: "de dictatuur v.d. meerderheid" (de helft + één).

De rechtstaat is het begrip dat de mens (het individu = de kleinste groep mensen!, de minderheid), beschermd wordt door de wet. De wet die er toe dient de macht van de staat te begrenzen.
De wet garandeert jou: De bescherming van leven, vrijheid en eigendom (ik ben mijn eigen eigendom - ik behoor niet toe aan iemand anders).

De rechtstaat, zoals F. A. Hayek dit noemt: "The Rule of law", behoort bovenaan te staan in de ordening van de samenleving. En dient onaantastbaar te zijn.

Het alternatief is democratie, "the rule of men", die mag je eventueel daaronder als praktische beleid invoeren. Maar zodra de democratie de rechtstaat overheerst en de "heerser" (parlement) de wetten vastlegt, dan is het gevolg dat de rechtstaat wordt uitgehold en de mens niet meer beschermd wordt tegen de willekeur van de staat.

Het begrip "Democratische rechtstaat" impliceert dat beide begrippen op gelijk niveau staan. Dat is misleiding. Het gebruik van deze slogan is een zekere weg naar een dictatuur.

sept 2020

======


Met groet
paul

Opmerkingen

Jolanda Deken

10.10.2022 15:03

Precies wat ik voelde, resoneert volledig. Ik kan het niet onderbouwen. Een niet pluis gevoel bevestigd

Frits Kok

10.10.2022 14:01

Paul is een echte communistenhater! Niets mee doen redactie anders neem ik geen abonnement!

Annemiek Vdf Schep

10.10.2022 11:45

Dankjewel Paul voor je zo goed verwoorde brief aan de redactie van de andere krant. Ik ben het zo 100% met je eens. Ik hoop dar de redactie er iets mee doet. Ik zie die Bob de Wit een wolf in schaapsk

Meest recente reacties

20.10 | 08:01

Ik word er zo depressief van als ik dit soort dingen lees... Weer iemand met een platform die de zwakke geesten probeert te beinvloeden met belachelijke complot theorieën... Triest hoor. Schaam je.

10.10 | 15:03

Precies wat ik voelde, resoneert volledig. Ik kan het niet onderbouwen. Een niet pluis gevoel bevestigd

10.10 | 14:01

Paul is een echte communistenhater! Niets mee doen redactie anders neem ik geen abonnement!

10.10 | 11:45

Dankjewel Paul voor je zo goed verwoorde brief aan de redactie van de andere krant. Ik ben het zo 100% met je eens. Ik hoop dar de redactie er iets mee doet. Ik zie die Bob de Wit een wolf in schaapsk

Deel deze pagina