Tekst oospronkelijk verschenen op twitter 8 febr 2023.


Auteur; Coco RigaIk zie dat Pim Lammers weer of nogsteeds trending is.


Over Pim Lammers schreef ik al eerder een (verlengde) m.i. genuanceerde draad vanuit het perspectief van mijzelf, als eens het slachtoffer van veelvuldig seksueel en emotioneel kindermisbruik door m.n. volwassen mannen.


In eerste instantie belichtte ik, voordat ik mij verdiept had in Pim Lammers, de kwestie vanuit 't perspectief van een thuis ernstig emotioneel en affectief verwaarloosd autistisch jongetje die in het fuik liep van pedoseksuelen. Dat deel leest u hier:https://twitter.com/coco_riga/status/1622558411664551937 .


In dit deel beschrijf ik o.a. dat ik de valse affectie, aandacht en het fysieke contact van deze mannen verwarde als substituut voor de affectie, aandacht en liefde die ik thuis niet kreeg. Als kind wist ik uiteraard niet dat ik gegroomed werd met een heel ander doel: Seks.


Want dat was het voornaamste zo niet het enige doel dat deze mannen voor ogen hadden. Seks met een minderjarig, maar helaas relatief vroeg rijp, jongetje. Ik vertel in dit deel van de draad ook openhartig dat ik niet uitsluit dat deze contacten misschien wel mijn redding waren. Ik kan en wil niet weten hoe ik anders opgegroeid was zonder deze vorm van, weliswaar, valse affectie en aandacht.


En nee, daarmee praat ik beslist pedoseksualiteit niet goed. Want de andere kant van het verhaal is dat ik verloren liep in een wereld van prostitutie en drugs. En in die wereld heb ik de meest walgelijke kant van de mens, en dan met name die van pedoseksuele mannen, leren kennen. Mannen die het niets interesseert wat zij kinderen, in dit geval een prepuberale jongen, aandoen zolang zijzelf maar aan hun geperverteerde trekken komen.


In het tweede deel van de draad, geschreven nadat ik een verhaal las van Pim Lammers, vanaf hier te lezen: https://twitter.com/coco_riga/status/1622860747905634307, stel ik nog steeds heel genuanceerd naar mijn inziens, de motieven van Pim Lammers im frage. Want is dit 'voorlichting' of ordinaire pedoporno? Of laat ik 't genuanceerder stellen: heeft Pim Lammers ten doel om volwassenen voor te lichten over de grooming praktijken van pedoseksuelen of leeft hij zijn pedoseksuele fantasieën uit?


En als het het laatste is, wat is dan zijn doel? Normaliseren van pedoseksueel contact? Ik denk dat dit zaken zijn waarin wij ons ernstig moeten verdiepen, want Pim Lammers (b)lijkt nogal gepreoccupeerd te zijn met seks tussen volwassenen en kinderen, ongezond gefascineerd te zijn door kinderseksualiteit alsook een bepaalde genderbender agenda te propaganderen. Kortom, hoe onschuldig is dit allemaal in werkelijkheid?


Het zijn vragen die kennelijk niet gesteld mogen worden als het 'er eentje van hun'  is. En met 'hun' bedoel ik de zgn. 'links progressieven'. En daar waar ik zoveel mogelijk nuance betracht is dat andersom niet zo.

Als voorbeeld neem ik even deze de column van @kittyherweijer:archive.is/2023.02.07-145 …die niet alleen doet alsof de ophef volstrekte onzin is, maar ook alsof iedereen die kritiek heeft op "die leuke en populaire kinderboekenschrijver" per definitie van zeer laag allooi is.

https://archive.is/2023.02.07-145218/https://www.telegraaf.nl/watuzegt/455770837/de-giftige-cancelcocktail-van-monique-smit-co 


Want iedereen die zo zijn vragen stelt bij de motieven van Pim Lammers zijn per definitie 'extreemrechtse complotdenkers' die ten doel zouden hebben om een "bloeddorstige hetze te laten uitvoeren [tegen Pim Lammers] onder het mom van zogenaamd "opkomen voor kinderen’". Nu heb ook ik behoorlijk wat nogal onfrisse reacties, to say the least, voorbij zien komen. En sterker nog, ik heb deze ook zelf mogen ontvangen n.a.v. mijn genuanceerde draad. Zo zou ik mijn misbruik verleden nooit verwerkt hebben en daardoor het stockholmsyndroom hebben. En dit omdat ik stelde dat pedoseksuelen doorgaans niet voldoen aan het stereotype beeld van 'de engerd in regenjas' die een kind met snoepjes lokt en vervolgens de bosjes inrukt om hen gewelddadig te verkrachten. Of om types als stichtingMartijnachtige Ad van den Berg's.


Het zijn veel vaker bijvoorbeeld onder met name volwassenen 'hele leuke en populaire kinderboekenschrijvers' die onder het mom van 'taboes beslechten' vrij gedetailleerde pedo-erotische verhalen schrijven om zodoende pedoseksualiteit te normaliseren onder een groot publiek. Of nog vaker, die sympathieke boomlange zwager waarmee iedereen zo kon lachen. Met zijn rossigehaar, vlassnorretje en droge humor die niet alleen zijn eigen twee dochters maar ook het zusje van zijn vrouw, zijn nichtjes en talloze andere jonge meisjes bleek te misbruikten.


En weet u wat in dit anekdotische geval zo triest was? De reden dat mijn vrouw, toen zij nog heel jong was, aan niemand durfde te vertellen dat zij door de man van haar oudere zus misbruikt werd, precies gelegen was in het feit dat hij zo'n populair figuur in de familie was. Misschien was hij wel net zo populair als Pim Lammers bij de Kitty Herweijerachtigen. Hij was in ieder geval zo populair dat mijn vrouws oudste zus op zeker moment wist van het feit dat hij zijn eigendochters misbruikte en er meer dan 20 jaar lang het zwijgen toedeed!


Nu kan en wil ik Pim Lammers er niet van betichten een actieve pedoseksueel te zijn. Maar ik twijfel er, na een beetje zijn oeuvre doorgenomen te hebben, geen moment aan dat hij pedofiel is en tenminste in een zeer levendige pedoseksuele homo-erotische fantasiewereld leeft. In die zin vind ik het uitermate teleurstellend om, ca. 45+ jaar na mijn eigen misbruikverleden, te moeten zien hoe zoveel mensen nog zo naïef zijn. Nee, zelfs in totale ontkenning leven.


Zelfs al schrijft degene het ene na het andere pedo-homo-erotische verhaal en boeken. Laat mij duidelijkzijn, alhoewel het ver van mij afstaat, pedofiele gevoelens hebben is niet verboden noch strafbaar zolang men het niet praktiseert. En ik denk dat dit zo moet blijven omdat het mijn inziens wel eens een aangeboren of vroeg ontwikkelde perversie kan zijn. Ik geloof dat deze mensen het slachtoffer kunnen zijn van hun eigen geperverteerde verlangens. En misschien is dit wel Pim Lammers tragiek.


Maar moeten wij daarom kritiekloos gedogen dat hij zijn perversie wil normaliseren en hem zelfs lauweren als 'uber-progressief' mens? Hoe acceptabel zouden wij het vinden als iemand die niet tot de links 'progressieve' incrowd behoort (denk aan Baudet), zulke gedetailleerde pedoseksuele of verkrachtingsfantasieën publiceerde?


Zouden wij hem of haar op het schild hijsen tijdens de kinderboekenweek of op vrouwendag?


Februari 2023