UIT HET SYSTEEM STAPPEN?


(interview voor Tijdgeest Magazine door Peter den Haring)


Orthomoleculair geneeskundige Jack van D. (65) legt het scherp uit.

Hij leeft zelf als een zigeuner, betaalt geen belasting, geen boetes en geen zorgverzekering. Hij helpt veel mensen individueel en om uit het corrupte overheidssysteem te stappen. Uitschrijving uit het bevolkingsregister moet je dan wel aankunnen.

Dit is immers een vorm van leven zonder bezittingen, waarop beslag gelegd kan worden. Heb je een talent waarmee je zwart kan werken, dan zit je goed. Een WA-verzekering is wel nodig en ook vooraf zorgen dat je ergens een digitale bankrekening hebt. Leven in een camper of in een niet geregistreerde huurwoning lijkt dan een optie. Voor het uitstappen uit dit systeem moet je wel eerst goed begrijpen wat voor een commercieel al eeuwen bestaand, griezelig systeem dit is. Je ouders hadden nooit kunnen vermoeden, dat jouw aangifte bij het geboorteregister van de Burgerlijke Stand zou leiden tot een commerciële staatstransactie.

Jack: “Wat weinigen weten is, dat de Staat der Nederlanden en het Koninkrijk der Nederlanden zakelijk gezien een corporatie is.” Pardon? Jack: “Onder registratienummer 0001008288 en onder de naam State of the Netherlands bij Dunn & Bradstreet, Jacksonville, Florida (met een Nederlandse vestiging in Rotterdam). Jouw geboorteakte verklaart jou als natuurlijk persoon eigendom van de corporatie ‘Nederland’.


De Minister-President, Mark Rutte is directielid van deze commerciële private handelsonderneming (in vermeend publieke dienst zonder feitelijke bevoegdheid). Zijn winkeltje is een wereldwijde moedermaatschappij met 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur.” AMERIKAANSE REGISTRATIE Deze business heeft ook het Ministerie van Financiën separaat geregistreerd bij Dun & Bradstreet. De Belastingdienst is een niet-geregistreerde businessunit van deze commerciële private handelsonderneming en (LET OP!) de bevoegde functionaris van dit belasting innende bedrijf is grootaandeelhouder Koning Willem-Alexander. Erger nog, door middel van een registratie bij de Security and Exchange Commission in de Amerikaanse staat Columbia is dit bedrijf in 1848 aan de drievoudige Kroon in de City of London geschonken. Dat is niet zo maar een bruisende hoofdstad van Engeland maar een aparte Staat binnen die Staat met diepe verbindingen met Vaticaan, Vrijmetselaars en de Europese adel. Eh, dus W.A. is een werknemer van die club. Steenrijk, maar toch…


“Economische en fysieke slavernij is in strijd met De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,” zegt Jack van Dijk. “Jij en ik zijn geboren als vrij mens, maar dat was slechts tot drie dagen na onze geboorte, tot aan de aangifte. Geen geboorteaangifte doen van jouw kind bij de Gemeente kost je een boete van € 100 maar dat is eigenlijk een soort spannende investering.” Hadden we anarchistische ouders gehad, dan hadden die ons zonder aangifte van de geboorte van onze placenta binnen 7 jaar toch nog aangemeld als levende mens van vlees en bloed. Want dat kan ook nog. Heel lang geleden werd iemand dan geregistreerd als gestorven lost and dead at sea, dus als verloren geraakt en/of dood op zee gebleven verklaard. Hoe dan ook jij wil ergens verklaren dat je een Levend Mens bent.


Als je die route en stappenplan beter wil begrijpen, lees dan het epos van Paul vdf. Bakker hier op na. Boze artsen zoals Dr. Elke de Klerk haalt heftig uit naar alle Wordcontrol. WETTEN Jack is niet zo koningsgezind. “Alle wetten en regels die over ons worden uitgevaardigd worden getekend door de koning, door het zelfverklaarde instituut De Kroon, met de typerende woorden “Wij koning der Nederlanden bij de gratie Gods“. In diverse rechtszaken hebben gedaagden succesvol verklaard dat zo’n wet geen macht heeft omdat de rechtbank het recht van de Koning bij de gratie Gods niet kan bewijzen.”


Jack schreef allerlei eisende instanties aan, sprak handhavers en wetsdienders er op aan en legde aan diverse rechters uit, dat eis of vordering geen rechtsmacht heeft als dat allemaal op onbewijsbare symboliek is gestoeld. “Seponeren, terzijde leggen, als te ingewikkeld afstempelen, dat was het vrolijk makende resultaat.” Alle wetten zijn daarmee voor de ingewijde als ongrondrechtelijk te omzeilen. Toch proberen sommige instanties de klager boetes op te leggen, maar helaas, van een kikker kun je geen veren plukken. Wel bouw je administratief een oninbare schuld op. Mogelijk gaat de staat die echter invorderen als je AOW dreigt te krijgen voor de jaren dat je WEL ingeschreven stond. Je moet dus zwart wel voldoende vermogen hebben om van te leven op je oude dag. Toch zigeuneren? Op tijd je bankrekening doorgeven dus maar met een postadres, zodat je onvindbaar blijft. ZORGPREMIE De verplichte pensioenverzekering is net als zorgverzekering een grootschalige illegale zwendel, waarbij je burgerrechten worden geschonden met strafbare feiten. Een werkgever kan een werknemer niet tot een pensioenverzekeringsbijdrage dwingen als de betrokkene zich beroept op zijn autonomie met een slimme brief. “Geen enkele wet,” zegt Jack, “en specifiek de Zorgverzekeringswet uit 2005, kan de Nederlandse Staat de bevoegdheid geven om zijn eigen burgers een dwangcontract op te leggen met een commerciële private onderneming. Zorgverzekeraars keren hun winst als dividend uit aan rijke aandeelhouders. De Nationale Bond tegen Overheidszaken won rechtszaken tegen de zorgverzekeraars VGZ en Menzis, waarbij de rechter moest erkennen dat een rechtsgeldig contract van een commerciële partner zonder openlijke wilsverklaring of akte van cessie (overdracht) van de betrokken particulier niet kan leiden tot een vordering omdat dat een onaanvaardbare doorkruising is van het bestuursrecht in (IN??) civielrecht.


Veel incassobureaus, het CAK en het CJIB nemen nog steeds onrechtmatige opdrachten aan om bij bang gemaakte mensen te vorderden. En spelen zo voor eigen rechter uit naam van de Koning. Het is immers strafbaar om een onrechtmatige vordering op te eisen voordat jij met je zaak (op basis van het recht op een eerlijke rechtsgang) gehoord bent geworden door een rechter (art. 6 EVRM).” DWANGSOM EISEN Jack stelde aan de directie van zijn zorgverzekering een verbintenis voor waar hij het opgelegde onrechtmatige zorgverzekeringscontract nietig verklaarde op basis van misleiding, bedrog en dwang terwijl hij daarin een dwangsom van duizend piek per dag per overtreding vroeg. “Dat vraagt echter nogal wat bijdehante juridische kennis. Als je eenmaal zigeunert, betaal je gewoon je premie niet. Je bent toch onvindbaar. Mocht je medische hulp nodig hebben, dan wijst geen dokter of ziekenhuis je af, maar achteraf betaal je geen rekening meer.”

Of WEL natuurlijk, dacht ik, maar dan uit je eigen zwarte vermogen. Dat eerste is wel het toppunt van asociaal zijn: wel profiteren en niet meebetalen, maar sommigen zullen het als zoete wraak zien voor het bedrog van overheid en ziekenhuismaffia tijdens de Corona-pandemie.

BELASTINGEN

Diverse anarchistische medelanders zijn gestopt met het betalen van belasting, omdat zij dat zien als een eenzijdige verplichting, waar nooit een akkoord voor gegeven is of ergens een handtekening voor gezet. De Belastingdienst nodigt elke burger uit tot het doen van aangifte. Op grond van de artikelen 6 en 8 van de AWR (Algemene Wet Rijksbelastingen) en artikel 4a van de AWR leidt een uitnodiging tot het doen van aangifte tot de verplichting de gevraagde gegevens te verstrekken op de daarbij aangegeven wijze. Je wordt wel uitgenodigd maar men kan je wettelijk NIET VERPLICHTEN om aangifte te doen.


Een uitnodiging kan afgewezen worden als jij de autoriteit van de wetgever niet accepteert, noch die van de koning, die alle wetten ondertekent bij die onbewijsbare gratie Gods. SOEVEREIN? Sommige mensen stoeien met het begrip soevereiniteit. Als je daar veel wollige blabla over wilt horen: hier dan. Jack: “Het geloof in God blijft een geloof, het geloof in de macht van de kroon is daarmee eveneens slechts een geloof. Jouw soevereiniteit is een natuurwet. Een staat of vorst kan soeverein zijn, iets of iemand die niet ondergeschikt is. In de strikte zin van het woord is elke mens geboren als soeverein wezen, wie zich ook boven hem of haar probeert te stellen.” Mijn eigen research op internet maakte niet vrolijk.


Er wordt al een tijdje door bepaalde geldverdieners geschermd met het opvragen van een fictief miljoen euro’s uit je zogenaamd ergens verborgen Geboortetrust. Het vraagt een zeer ingewikkelde procedure en ik ken nog niemand die hierbij gecasht heeft. Reizen zonder QR-code? Kijk maar eens bij De Hoge Raad voor de Kinderen, de club van notaris Vincent Zegel Suveran. Hij biedt op basis van het Geboortetrust-verhaal voor zo’n 30 piek een eigen geplastificeerd document aan, dat lijkt op een diplomatiek paspoort. Het ding brengt inderdaad in ontwikkelingslanden sommige douaniers in verwarring.


Op Schiphol kom je er niet ver mee. Zegel is vanwege zijn verdienmodel weer in aanvaring gekomen met een andere beterwetende club, namelijk die van de edelmetaal verkopende Bossmaker bij monde van ene Ronald Franciscus Heister. Vooruit maar. Die blijkt ook een vreemde snuiter die anderen bedreigt.


In dit doolhof van alternatieve slimbo’s rond ‘Het Enige Erfgenaam-concept’ bestaat ook nog een Hoge Raad van de levende mensenkinderen. Hun onderlinge conflicten moet je direct kopschuw maken. DIPLOMATIEK PASPOORT? Sommige doorzetters is het na veel papierwerk gelukt om een quasi diplomatiek paspoort te scoren als onderdaan van een Wereldregering. Je blijft daarmee verder gewoon werknemer van de Staat der Nederlanden als bedrijf.


Mij is ook aangeraden door Elke de Klerk en Frank Landsman van Artsen voor Waarheid om een nieuw paspoort aan te vragen (voor nog eens tien jaar) met het argument dat ik mijn handtekening veranderd heb. Het nieuwe moet ik dan tekenen met alleen mijn voornaam en daarvoor de letters VC. Dat is een juridische term (Vic Compulsa) voor onder druk, een emotioneel onder protest afgedwongen handtekening. Het zou een slimme voorbereiding zijn op toekomstige pogingen om nationale paspoorten ongeldig te verklaren ten behoeve van nieuwe Europese identiteitsbewijzen. De opmaak tot collectieve kredietsystemen voor onze suffere schapenkudde. AUTONOOM


Jack: “Boeiender is het begrip autonoom zijn, zelfstandig, zelfsturend. Je verklaart jezelf met je voornaam slechts een lid te zijn van een bepaalde familie. Wie autonoom is, bepaalt zelf welke doelen hij nastreeft en welke keuzes hij maakt. Hij is niet onderworpen aan de wil van anderen, en moet geen verantwoording afleggen voor zijn acties. Alles gaat over je eigen ruimte innemen en je eigen grenzen bewaken.”


nov. 2022


Design process


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Implementation


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Grooming


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Let's work together!


Your first appointment is free

Get in Touch


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

+44 1234 567890
your@email.com